Corporate storytelling

Lyft berättelserna i företaget.


Corporate storytelling är ofta steg två i content marketing, men kan också vara en fristående aktivitet. Människan har alltid fascinerats av berättelser. Det är genom dem vi känner vår historia – från runor, vävar och grottmålningar till historier som gått i arv från generation till generation.


I varje företag finns mängder av historier. Att fånga upp dem och använda dem strukturerat kallas idag för corporate storytelling och är ett mycket effektivt sätt att stärka sitt varumärke – både internt och externt.

Använd corporate storytelling internt för att stärka stoltheten för företaget och skapa en samhörighet genom gemensamma berättelser. Extern storytelling kan ske som en egen aktivitet, eller parallellt för att ytterligare förstärka effekten. Vi hjälper dig ta idén till en färdig berättelse.


DETTA INGÅR:
✓ Intervjuer med de medarbetare och eventuellt kunder
✓ Faktasammanställning
✓ Varumärkesbyggande berättelser
✓ Två korrekturrundor

Ambulans­produktion


Ambulans­produktion

Corporate storytelling // Webbtexter

Läs mer

Mellansvenska handelskammaren


Mellansvenska handelskammaren

Webbtexter // Varumärkesdesign

Läs mer
CONTENT MARKETING

SE ÄVEN:

Content marketing

Starka varumärken är tåliga. Bygg ditt med content marketing

Läs mer
WEBBTEXTER

SE ÄVEN:

Webbtexter

Målgruppsanpassade texter, optimerade för webb

Läs mer

KONTAKTA OSS!

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer och kan sätta oss bättre in i din verksamhet för att lättare skräddarsy lösningen för dig.

026 - 25 55 00

FÖLJ OSS